background

De Leerparaplu

De Leerparaplu biedt hulp bij leerproblemen voor:

- Basisonderwijs

- Voortgezet onderwijs

- Studenten

De Leerparaplu is een samenwerkingsverband van remedial teachers en dyslexiespecialisten.

De Leerparaplu is een voortzetting van Stichting Remedial Teaching Weert, actief sinds 1983. Onze teamleden bieden professionele hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen, die moeilijkheden ondervinden in het leerproces.
Wij zijn een kleinschalige organisatie en we leveren zorg op maat. Daarin zit onze kracht.

De Leerparaplu biedt goede en gedegen hulp tegen zo laag mogelijke kosten.